Reconeixement de la categoria professional de cures pal·liatives

secpal

SECPAL ens ha fet arribar la nota de premsa emesa als mitjans de comunicació sobre l’anàlisi realitzat a partir de les nostres explicacions sobre la situació que existeix a cada comunitat en relació al reconeixement de categories professionals i/o places específiques de Cures Pal·liatives. Teniu a la vostra disposició el document sobre la categoria professional de Cures Pal·liatives, elaborat per SECPAL, així com un gràfic elaborat  mitjançant el Programa Atlantes del ICS-Universidad de Navarra (Atlas de Cuidados Paliativos en Europa) que permet visualitzar la situació d’Espanya respecte a la resta d’Europa en relació a l’existència de processos d’especialització en Medicina Pal·liativa.